ویدئوها

تماس ربات گوگل برای رزرو صندلی در رستوران

تماس ربات گوگل با آرایشگاه برای رزرو وقت به همراه زیر نویس اختصاصی

گوگل دوپلکس، دستیار صوتی جدید