اختصاصی Nomanco.net – گاهی اوقات شما به صفحه‌ی وب یا خود سرور مرکزی سرویسی دسترسی گرافیکی نداشته و مجبور هستید به سراغ Command آمده و فایل یا پوشه‌ای را از طریق آن پاک کنید. برای اینکار می‌بایست از دستور  rm ‌از طریق درگاه ssh استفاده کنید.

این دستور در راحت‌ترین شکل ممکن آن به حالت زیر خواهد بود :

لیست مطالبی که در این مطلب خواهید خواند

rm myFile.txt myFile1.txt myFile2.txt …etc…

دستور rm‌ از آرگومان‌های زیادی پشتیبانی می‌کند که این باعث خواهد شد کارهای زیادی را براحتی بتوانید با آن انجام دهید. به عنوان مثال اگر شما چند ورژن از یک فایل را دارید می‌توانید به شکل زیر نسبت به پاکسازی کل آن از سرور اقدام کنید.

rm myFile*.txt

در دستور بالا کلیه فایل‌هایی که ابتدای آن با myFile‌ شروع شده باشد پاک خواهد شد.

برای اینکه کلیه فایل‌های یک پوشه و زیر‌شاخه‌های آنرا به صورت کامل از طریق ssh پاک کنیم می‌بایست از دستور زیر استفاده کنید:

rm -rf foldername/

در صورتی که می‌خواهید کلیه محتوای یک فولدر را بدون پاک شدن خود پوشه پاک کنید از دستور زیر استفاده کنید.

rm -rf *

توجه داشته باشید که دستور بالا مسیر کنونی ssh را پاک خواهد کرد لذا برای استفاده از این دستور دقت داشته باشید که در مسیر مورد نظر خود باشید. برای رفتن به مسیر مشخص باید از دستور cd کمک بگیرید.

تذکر نهایی اینکه در استفاده از دستور rm‌ محطاط باشید چرا که ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری را برای سرور شما وارد کند.