با توجه به حذف نسخه‌ی مجزای رایگان و ارائه این نسخه به صورت رایگان در  سیستم تلنفی 3cx، برای اطلاع از امکانات کامل نسخه استاندارد سیستم تلفنی 3cx به قسمت ” دانلود نسخه رایگان 3cx ” مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید