نرم افزار مدیریت چاپ و چاپگر با ارائه ی  امکانات منحصر به فرد خود جزو نرم افزار های منتخب مدیران است
به آسانی مصارف مرتبط با چاپگرها را با، محصول مدیریت چاپ و چاپگر، کنترل نمایید.

رفتار کارمندانتان را تحت نظر داشته باشید

اسناد را به صورت امن چاپ کنید

هدر رفت کاغذ ها را حذف کنید

هوشمندانه تر چاپ کنید

محصول مدیریت چاپگر به شما کمک می نماید بدون هرگونه پیچیدگی دستگاه های خود را مدیریت نمایید.

هزینه ها را کاهش دهید
چاپ ها را بر اساس دپارتمان ها و گروهی از کاربران اختصاص دهید.
از مقدار استفاده گزارش بگیرید.
بر اساس کاربران، دپارتمان ها، دستگاه ها و تاثیرات محیط زیستی گزارش بگیرید.
هرسیستم عاملی، هر دستگاهی
     کلیه ی سیستم های عامل اعم از لینوکس، مک، ویندوز، نوول و هر دستگاهی که در سازمان داشته باشید با این نرم افزار می توانید مدیریت نمایید.
monitor dashboard
هزینه های چاپ را کاهش دهید
هزینه های چاپ و مصارف کاغذ را با محصول ما کنترل نمایید

راه حلی مطمئن و سریع برای بازگشت سرمایه ی شما