پیام اعلان ضبط مکالمات 201

169,000 تومان

برای شرکت هایی که مکالمات را ضبط می کنند. اعلان این عمل به تماس گیرنده طبق قانون امری اجباری است ، ما در این نسخه در چندین فایل با جمله بندی های متفاوت برای شما این پیام را آماده کرده ایم

با هدف بهبود شيوه ي پاسخ گويي مكالمات شما ضبط ميشود.

به دلیل افزایش هرچه بهتر روند پاسخگویی این مکالمات ضبط و بررسی خواهد شد.

جهت بهبود کیفیت خدمات مکالمات شما ضبط می گردد.

برای بهبود فرایند پاسخگویی تماس شما ضبط و بررسی خواهد شد.

(حداکثر حجم قابل قبول: 256 مگابایت)