داخلی مورد نظر اشغال می باشد شما به منو قبل باز خواهید گشت

119,000 تومان

متن پیام مشغول بودن با صدای گوینده خانم 208:

” داخلی مورد نظر اشغال می باشد . شما به منوی قبلی باز خواهید گشت.”

در سیستم های تلفنی مدرن شما می توانید با فراهم نمودن شرایط، حتی در صورت مشغول بودن داخلی، افراد در پشت خط داخلی مورد نظر باقی بمانند این فایل صوتی دقیقا مطابق با این خواسته، آماده شده است.

(حداکثر حجم قابل قبول: ۲۵۶ مگابایت)