تبدیل فایل صوتی به نسخه مناسب سیستم های تلفنی نسل نو

90,000 تومان

با خرید این خدمت شما می توانید درخواست تبدیل فایل صوتی به نسخه مناسب سیستم تلفنی را داشته باشید. این فرایند توسط بهترین نرم افزارهای صدابرداری و توسط صدابردار مجرب انجام می شود.