نمایش 1–12 از 21 نتیجه

تماس گیرندگان تان را با فایل های صوتی آماده در زمان هایی که هیچ داخلی فعال نیست، یا داخلی در حال مکالمه است و تماس گیرنده در صف انتظار قرار گرفته است را مطلع کنید. کلکسیونی از فایل های آماده منشی تلفنی در این بخش قرار گرفته است.

حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
حراج!
115,000 تومان
حراج!
220,000 تومان
حراج!
299,000 تومان
حراج!

فایل های صوتی آماده تلفن گویا

پیام صوتی سیستم نظرسنجی تلفنی با گوینده مرد 101

245,000 تومان