هر آنچه باید در مورد تاثیر اولیه در اولین ارتباط با مشتری بدانید.

هم اکنون این کتابچه را که مبلغ “45 هزار تومان” برای دسترسی به آن در نظر گرفته شده است، را به صورت رایگان در اختیار داشته باشید.

با مطالعه دقیق و اجرای نکات اعلامی این کتاب به شما تضمین داده می‌شود بهترین تجربه‌ی تماس مشتری را رقم خواهید زد.

چه کارهای مهمی برای بهبود تجربه مشتری در تماس تلفنی قابل اجراست؟

    در نظر داشته باشید برخی محتواهای ارسال حاوی پروموشن ها و طرح های تخفیفی مجموعه نومان خواهد بود.