درخواست نمایندگی 3cx‌ و goldbolt faxskape در ایران

شرکت نومان به عنوان پارتنر‌ گلد شرکت 3cx‌ در ایران، و همچنین تنها‌ ارایه کننده نرم افزار جامع فکس Goldbolt در ایران، نماینده‌ی فعال در حوزه ویپ جذب می‌کند. پس از تکمیل فرم زیر، درخواست نمایندگی 3cx یا درخواست نمایندگی محصول Goldbolt شما، پس از بررسی واحد توسعه و ارزیابی شرکت فناوری نومان، به واحد نمایندگان شرکت نومان ارسال خواهد شد. این زمان می بایست کمتر از ۴۸ ساعت کاری بطول بیانجامد.