آگاهی حق شماست.

درخواست جلسه مجازی شما در صورت تایید از سوی کارشناسان نومان به صورت رایگان و به حالت ویدیو کنفرانس خواهد بود.

نیاز به نصب نرم افزار یا دانش تخصصی برای برپایی این جلسه نخواهد بود.

با تکمیل دقیق این فرم کارشناسان نومان برای برگزاری هرچه بهتر جلسه مجازی، با شما در ارتباط خواهند بود.

  • توجه داشته باشید، تایید جلسه مشاوره منوط به تکمیل کامل و دقیق اطلاعات مورد نیاز در این فرم است. همکاران ما پس از تکمیل فرم با شما در ارتباط خواهند بود.
  • :