ضبط صدا با گوینده خانم کد 209

اجرای لحن :‌

رسمی - تبلیغاتی - انگیزشی

تجربه 99%
فن بیان 99%
محبوبیت 98%

نمونه فایل های آماده برای خرید از فروشگاه استودیو

نمونه کارهای اجرا شده توسط گوینده بانو 209 برای کسب و کارها

سفارش آنلاین با گوینده بانو کد 209