پلن مورد نظر خود را انتخاب نمایید

قدرت گرفته از برترین و آخرین نسخه تجاری سیستم تلفنی تری سی ایکس

پکیج استارتاپ

به صورت پیش فرض بر روی این سرویس یک تماس همزمان در نظر گرفته شده است.
در صورت نیاز به موارد اضافی می توانید با انتخاب گزینه ها مقدار دلخواه خود را انتخاب نمایید.
هزینه نصب و راه اندازی + هزینه خطوط ثابت آسیاتک ( در صورت نیاز ) صرفا یکبار در ابتدای خرید سرویس لحاظ خواهد شد و در زمان تمدید این هزینه ها وجود نخواهد داشت.

پکیج حرفه ای

به صورت پیش فرض بر روی این سرویس یک تماس همزمان در نظر گرفته شده است.
در صورت نیاز به موارد اضافی می توانید با انتخاب گزینه ها مقدار دلخواه خود را انتخاب نمایید.
هزینه نصب و راه اندازی + هزینه خطوط ثابت آسیاتک ( در صورت نیاز ) صرفا یکبار در ابتدای خرید سرویس لحاظ خواهد شد و در زمان تمدید این هزینه ها وجود نخواهد داشت.

پکیج تجاری

به صورت پیش فرض بر روی این سرویس یک تماس همزمان در نظر گرفته شده است.
در صورت نیاز به موارد اضافی می توانید با انتخاب گزینه ها مقدار دلخواه خود را انتخاب نمایید.
هزینه نصب و راه اندازی + هزینه خطوط ثابت آسیاتک ( در صورت نیاز ) صرفا یکبار در ابتدای خرید سرویس لحاظ خواهد شد و در زمان تمدید این هزینه ها وجود نخواهد داشت.

پکیج احراز هویت تلفن ثابت(دریافت ای-نماد، ثبت فروشگاه در وبسایت دیوار و ...)

این پکیج شامل، خط ثابت اینترنتی و یک ماه سرویس تلفن گویا برای فعالسازی و احراز هویت در سامانه های آنلاین از جمله وبسایت ای نماد برای دریافت نماد الکترونیکی، ثبت فروشگاه در وبسایت دیوار و سایر وبسایت هایی است که نیاز به احراز هویت خط ثابت دارند.


بلافاصله پس از تکمیل خرید این پکیج، فرایند ثبت خط تلفن ثابت با مالکیت دائمی برای شما فعال شده و همکاران بخش فنی با شما در ارتباط خواهند بود.