گوشی های تحت شبکه

گوشی های تحت شبکه از جمله تکنولوژی های جدیدی است که به شما امکان استفاده از خطوط شهری حتی در صورت عدم اتصال به خط شهری را می دهد. امروزه استفاده از این نوع تلفن ها به شدت در حال افزایش می باشد.

Showing all 8 results

Showing all 8 results